Danh mục bệnh

Không vào được facebook là sao?

Không vào được facebook là sao?

Tối hôm nay ngày 24-9-2015,cộng đồng facebook Việt  Nam bỗng dưng không vào được Faceboook. Tuy nhiên ngay sau đó vài phút, chúng ta đã vào được bình thường. Hiện chưa có lý giải về lỗi này nhưng Facebook đã kịp thời khắc phục để đảm bảo hoạt động của người dùng

Mong rằng Facebook sẽ không để xảy ra lỗi không vào được Facebook trong tương lai nữa

Không vào được Facebook

Không vào được Facebook

Rate this post